O nas

Pozwólcie, że opowiemy o naszym Przedszkolu.

     Przedszkole Mali Przyjaciele prowadzone jest o 2008 r. przez Nauczyciela wychowania przedszkolnego z pasją. Początkowo byliśmy kameralnym przedszkolem niepublicznym, w 2019 r staliśmy się przedszkolem publicznym, finansowanym z budżetu miasta Krakowa.

     Nasze Przedszkole znajduje się na Starym Mieście, u zbiegu ulic Jana Kochanowskiego i Piotra Michałowskiego. Do Parku Krakowskiego im. Marka Grechuty mamy 300 m, od Arteteki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej dzieli nas 300 m, od Teatru Groteska – 400m, a niecały 1km-  by posłuchać hejnału z wieży mariackiej na Rynku Głównym. Ta lokalizacji sprawia, że nasze Przedszkolaki na spacer wybierają się na Planty i Rynek, a przy sprzyjającej pogodzie nawet na Wawel. Korzystamy z okolicznych placów zabaw, głównie tych w Parku Krakowskim oraz przy CM Jordana. Bliskość muzeów i teatrów zachęca nas do ich częstego odwiedzania.

    Na przestrzeni ponad 140 m2 bawią się i uczą dwie grupy Dzieci -grupa Maluszków i grupa Starszaków. Maluszki i Starszaki porankami i popołudniami łączą się w jedną grupę-Małych Przyjaciół. 

     Naszym celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju Dzieci i dbałość o ich dobre samopoczucie. Specyfiką naszej pracy jest ciągłe podążanie za potrzebami Dzieci. Rozwijamy w Dzieciach i w sobie uważność i dociekliwość. Będąc świadomymi odpowiedzialności i zaufania jakimi darzą nas Dzieci i ich Rodzice refleksyjnie podchodzimy do naszej pracy.

     Cenimy sobie spokój i wolność. Nasze Przedszkole jest miejscem dialogu, otwartości i tolerancji. Dbamy by każdy czuł się w nim akceptowany i szanowany. Wspólnie z Dziećmi codziennie uczymy się tworzenia społeczności i bycia jej częścią. Ogromną wartość mają dla nas relację z Dziećmi i ich Rodzinami. Pokazujemy Dzieciom jaka wartość tkwi w spotkaniu z drugim człowiekiem. Celebrujemy wspólne momenty. Rozmawiamy o naszych potrzebach, planach i oczekiwaniach. Wspieramy Dzieci w nawiązywaniu relacji, w pierwszych przyjaźniach. Dbamy o rozwój umiejętności społecznych Dzieci m.in. poprzez naukę współpracy, działania w grupach, zespołach.

     Przy  odpowiedniej organizacji dnia udaje nam się tworzyć rzeczywistość wolną od pośpiechu. Dostosowujemy nasze plany do samopoczucia Dzieci, do pogody itd. Gdy jest pochmurnie i pada organizujemy teatrzyk cieni, gdy świeci słońce korzystamy z sąsiedztwa Parku Krakowskiego i innych okolicznych terenów zielonych. Garściami czerpiemy inspiracje z naszego najbliższego otoczenia. Dbamy o naszą wspólną przestrzeń by była estetyczna i inspirująca, ale też funkcjonalna. Starannie planujemy rozkład sal, dostosowując go do wieku i potrzeb Dzieci.  Z dużą dbałością dobieramy wyposażenie, przywiązując dużą uwagę do jakości. Nasze biblioteczki pełne są pięknych wydawnictw.

       Szczególną uwagę poświęcamy kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych u Dzieci. Ograniczamy ilość cukru dodanego w potrawach, jakie spożywamy w Przedszkolu, bierzemy udział w projektach edukacyjnych i co najważniejsze- nie zmuszamy Dzieci do jedzenia. Wspólnie z Dziećmi poszerzamy naszą wiedzę dotyczącą ekologii i ochrony środowiska oraz podejmujemy działania by zdobytą wiedzę wprowadzać w nasze przedszkolne życie. Zachęcamy Dzieci do swobodnej twórczości i rozwijania kreatywności.

     Jako przedszkole odpowiadamy za edukację Dzieci i ich odpowiednie przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole. Naszym celem jest podtrzymywanie w Dzieciach ich naturalnej ciekawości i otwartości na Świat oraz wytworzenie pozytywnego nastawienia do uczenia się, które jest podstawą sukcesu edukacyjnego w szkole.

     Przedszkole posiada Wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Publicznych numer 268209. Realizujemy podstawę programową zgodnie z MEN. Nadzór nad Przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

Zachęcamy do obejrzemy naszego profilu na Facebooku oraz Instagramie i zapraszamy do odwiedzenia naszego Przedszkola! 

Aktualności

Posiadamy wolne miejsce w przedszkolu od września 2024 r. 
Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres przedszkole@maliprzyjaciele.pl lub telefonicznie pod numerem 795023124 (10:00-14:00)

Galeria

Galeria

Adres

Publiczne Przedszkole Mali Przyjaciele

ul. Michałowskiego 11/1

31-126 Kraków

Dyrektor Przedszkola tel. 795 023 682

w sprawie rekrutacji prosimy dzwonić na numer: 795 023 124 

Grupa Maluszków tel. 516 951 363

Grupa Starszaków  tel. 795 023 130

numer konta: 85 1140 2004 0000 3302 7683 3679