Regulamin

 

R E G U L A M I N

 

Przedszkola Mali Przyjaciele na rok 2017/2018

 

 1. W roku szkolnym Przedszkole Mali Przyjaciele zamknięte będzie : 30.03.18, 02.05.18, 01.06.18

 

 1. Dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być zdrowe, tj. nie mające kataru, gorączki, kaszlu, biegunki, wymiotów itp. W przypadku podejrzenia choroby (objawy: katar, kaszel) Rodzic zobowiązany jest przynieść odpowiednie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań uczęszczania  Dziecka do przedszkola.

 

 1. Jeśli Dziecko jest alergikiem należy dostarczyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

 

 1. W sytuacji kiedy Dziecko zachoruje na chorobę zakaźną , Rodzice mają obowiązek poinformować o tym fakcie Dyrekcję przedszkola.

 

 1. Jeżeli Dziecko jest objęte opieką specjalistyczną ( logopeda, psycholog,  rehabilitant itp.) Rodzic zobowiązany jest poinformować o tym placówkę podczas zapisywania dziecka do przedszkola.

 

 1. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.

 

 1. Płatność za przedszkole należy uiścić do 5-go każdego miesiąca. W przypadku nieusprawiedliwionego opóźnienia naliczane będą odsetki za każdy dzień zwłoki. Wpłaty proszę dokonywać wyłącznie na konto.

 

 1. Rodzice, przebywając w przedszkolu, nie mogą przekroczyć w butach wyznaczonej kolorowa taśmą linii.

 

 1. Do piątku każdego tygodnia prosimy zabierać prace i skarby z szatni, w weekend półki w szatni zostają opróżniane.

 

 1. Zabawki do przedszkola przynosimy jedynie w piątki. Książki mile widziane codziennie.

 

 1. Nieobecność Dziecka prosimy zgłaszać do godz. 8.30 pod  Telefonu 795 023 130 ( w przypadku niezgłoszenia nieobecności lub zgłoszenia po czasie będzie naliczana ustalona    stawka żywieniowa)